Behandelingen en tarieven

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde zult u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is raadzaam om uw zorgverzekering te raadplegen indien u vragen heeft over vergoedingen. Zie voor meer informatie ook op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2023/

Prijslijst 2023

Consultatie en diagnostiek (C)     €
C001Consult ten behoeve van intake50,54
C002Consult voor een periodieke controle25,27
C003Consult, niet zijnde periodieke controle25,27
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen25,27
C014Pocketregistratie39,90
C015Parodontiumregistratie79,79
C90Niet nagekomen afspraak50%
Preventieve mondzorg (M)  
   
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten14,91
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten14,91
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit29,92
M32* Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek19,95
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie6,65
M40Fluoride behandeling, per kaak16,62
Parodontologie, tandvleesbehandeling (T)  
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus192,83
T021Grondig reinigen wortel, complex35,91
T022Grondig reinigen wortel, standaard26,60
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus119,69
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling73,14
T042Consult parodontale nazorg101,07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg134,32
T044Complex consult parodontale nazorg178,87
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking46,55
T162Behandeling tandvleesabces89,77
T163Toepassing lokaal medicament71,88
T165Uitgebreide Voedingsanalyse66,49
   
Verdoving (A)  
   
A15Oppervlakte verdoving8,64
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving16,62
   
Vullingen (V)  
   
V30Fissuurlak eerste element (sealen)29,92
V35Fissuurlak, volgende element in dezelfde zitting (sealen)16,62
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen6,65
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje13,30
 * Geeft aan dat er materiaal en-techniek kosten in rekening worden gebracht