Behandelingen en tarieven

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde zult u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is raadzaam om uw zorgverzekering te raadplegen indien u vragen heeft over vergoedingen. Zie voor meer informatie ook op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2022/

Prijslijst 2022

Consultatie en diagnostiek (C)     €
C001Consult ten behoeve van intake46,91
C002Consult voor een periodieke controle23,45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen23,45
C014Pocketregistratie37,03
C015Parodontiumregistratie74,07
C90Niet nagekomen afspraak50%
Preventieve mondzorg (M)  
   
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten13,52
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten13,52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit27,13
M32* Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie6,17
M40Fluoride behandeling, per kaak15,43
Parodontologie, tandvleesbehandeling (T)  
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus179,00
T021Grondig reinigen wortel, complex33,33
T022Grondig reinigen wortel, standaard24,69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling67,90
T042Consult parodontale nazorg93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg124,68
T044Complex consult parodontale nazorg166,04
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking43,12
T162Behandeling tandvleesabces83,33
T163Toepassing lokaal medicament66,66
T165Uitgebreide Voedingsanalyse61,72
   
Verdoving (A)  
   
A15Oppervlakte verdoving7,84
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving15,07
   
Vullingen (V)  
   
V30Fissuurlak eerste element (sealen)27,78
V35Fissuurlak, volgende element in dezelfde zitting (sealen)15,43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje12,34
 * Geeft aan dat er materiaal en-techniek kosten in rekening worden gebracht